Sign In
Skip Navigation LinksFGV EP Portal > FGV eP Portal > Announcements
Announcements

PAYMENT TRANSACTION VENDOR REGISTRATION VIA ONLINE

PEMBAYARAN TRANSAKSI PENDAFTARAN VENDOR SECARA ATAS TALIAN
Details:

Kepada Semua Vendor FGV,

Bermula 1 Oktober 2016, bagi pembayaran transaksi eDaftar akan dibuat melalui kaedah atas talian (Financial Payment Exchange - FPX).

Bermula pada tarikh itu, semua Vendor FGV dikehendaki menggunakan kaedah pembayaran tersebut.

Kaedah bayaran ini termasuklah transaksi :

i.   Pendaftaran Baru

ii.  Pembaharuan Pendaftaran

iii. Tambah Bidang / Tukar Kategori / Gred

Panduan pembayaran secara online ini boleh dirujuk di laman web https://ep.fgvh.my dan https://edaftar.felda.net.my

Sebarang pertanyaan lanjut sila hubungi Bahagian Perolehan Kumpulan FGV di alamat email : eperolehan@feldaglobal.com

Vendor Manual - eDaftar.pdf