Sign In
Skip Navigation LinksFGV EP Portal > FGV eP Portal > Announcements
Announcements

KADAR BAYARAN BARU E-DAFTAR

Bermula 1 Jun 2016, kadar bayaran yang akan dikenakan bagi semua urusan E-Daftar adalah seperti berikut:
Details:

Kepada Semua Vendor FGV,

Bermula 1 Jun 2016, kadar bayaran yang akan dikenakan bagi semua urusan E-Daftar adalah seperti berikut:

TransaksiBayaran Proses (RM)

Caj GST 6%

(RM)

Jumlah

(RM)

Pendaftaran Vendor150.009.00159.00
Pembaharuan Vendor150.009.00159.00
Penalti Lewat (Selepas Tarikh Luput)150.009.00159.00
Penambahan / Pertukaran Gred / Bidang / Cetakan Semula Sijil75.004.5079.50

Semua bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Deraf atas nama FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD

Sebarang pertanyaan, sila emel kepada:eperolehan@feldaglobal.com