Sign In

DASAR DAN TADBIR URUS

1) Dasar penolakan dari pemberian atau penghantaran sebarang bentuk hadiah, keraian atau     hospitaliti kepada semua anggota FGV.
    Sila rujuk di sini untuk lebih lanjut.


2) PO sah untuk memulakan pembekalan produk dan / atau perkhidmatan.
    Sila rujuk sini untuk lebih lanjut.


3) Kod Tatalaku Pembekal.
    Sila rujuk sini untuk lebih lanjut.

ARAHAN UMUM

1) Jika syarikat anda bukan vendor berdaftar dengan FGV Holdings Berhad (FGV), sila     daftarkan syarikat anda dengan klik pada pautan di bawah:

    FGV e-Daftar


2) Dokumen tender akan diberikan kepada pembekal yang berjaya menyerahkan     CONFIDENTIALITY AGREEMENT yang telah ditandatangani dalam tempoh tarikh tutup     yang ditetapkan sahaja.

    Sila papar dokumen Confidentiality Agreement di sini

Tajuk Tender Tarikh Terbit
Tajuk Tender Tarikh Buka Tarikh Tutup Bidang Utama
Tajuk Tarikh Jualan Mula Tarikh Jualan Tamat
Tajuk Tarikh Buka Tarikh Tutup Bidang Utama
Tajuk Tarikh Diterbitkan