Sign In
Skip Navigation LinksFGV EP Portal > Informasi
Informasi

CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN (GST) KENYATAAN OLEH PEROLEHAN KUMPULAN FGV

Selaras dengan pengumuman Kerajaan mengenai pelaksanaan GST berkuatkuasa pada 1 April 2015, mana-mana pihak termasuk syarikat, perkongsian, perniagaan tunggal dan individu perlu mendaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).
Maklumat Tambahan:

Vendor yang dihormati,

 

Selaras dengan pengumuman Kerajaan mengenai pelaksanaan GST berkuatkuasa pada 1 April 2015, mana-mana pihak termasuk syarikat, perkongsian, perniagaan tunggal dan individu perlu mendaftar dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

 

Siapa yang perlu mendaftar untuk GST?

 

 • Mana-mana pihak yang membuat pembekalan bercukai untuk tujuan perniagaan dan nilai eksklusif GST cukai perolehan untuk bekalan bagi tempoh 12 bulan atau kurang melebihi nilai RM500,000 perlu membuat pendaftaran GST.

 

 • Mana-mana perniagaan dengan perolehan bercukai RM500,000 dan ke bawah, walaupun tidak perlu mendaftar, vendor boleh memilih untuk memohon pendaftaran secara sukarela.

 

Pendaftaran perlu dilakukan dengan JKDM dan mereka yang gagal berbuat demikian boleh dikenakan denda pendaftaran lewat sebanyak bermula dari RM1,500 sehingga RM 20,000 bergantung kepada jumlah hari lewat pendaftaran GST.

 

Pendaftaran GST

 

Pendaftaran GST boleh dibuat secara atas talian mengikut keselesaan anda melalui sistem Taxpayers Access Point (TAP). Sistem TAP ini telah dicipta sebagai satu pusat sehenti dan bersepadu yang membolehkan pembayar cukai untuk menguruskan cukai mereka sendiri. Sistem ini disediakan di bawah perkhidmatan elektronik MyGST, merupakan satu inisiatif untuk memudahkan pengurusan cukai.

 

Anda boleh mengakses sistem TAP ini melalui Portal Kastam www.customs.gov.my atau Portal GST www.gst.customs.gov.my, klik ikon TAP dan kemudian klik "Daftar untuk GST". Selain daripada pendaftaran GST, aktiviti-aktiviti berikut juga boleh digunakan melalui sistem TAP:

 

 • pendaftaran GST,
 • kemaskini maklumat pembekal ,  nama-nama dan alamat,
 • menyemak rekod akaun dan senarai transaksi,
 • Fail yang telah dikembalikan melalui talian,
 • membuat pembayaran dan pautan ke portal pembayaran untuk membuat lain-lain jenis pembayaran,
 • Menyemak status bayaran balik,
 • Memberi kebenaran kepada wakil anda seperti (akauntan, pemegang buku, dll) sebagai pihak ketiga untuk menggunakan TAP bagi pihak anda.

 

Pada masa ini, GST tidak akan dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan makanan asas. Sementara itu, pengangkutan awam, sistem pendidikan dan industri penjagaan kesihatan juga dikecualikan daripada GST dan pelancong yang layak juga boleh menuntut pembayaran balik GST melalui ejen yang diluluskan.

 

Pendaftaran GST untuk perniagaan boleh dilakukan melalui:

                                                                                                                                                                                        

 • Portal: http://www.gst.customs.gov.my (sistem TAP)
 • kiosk Pendaftaran di pejabat JKDM
 • Penyerahan Manual melalui pos ke pejabat JKDM

 

Untuk mendaftar, dokumen dan maklumat yang berikut adalah diperlukan:

 

 • Nombor Pendaftaran Perniagaan dan maklumat Syarikat
 • Butiran Akaun Bank dan Penyata Bank (untuk dilampirkan bersama-sama dengan permohonan)
 •  Alamat e-mail yang sah
 • Jumlah Bekalan yang dikenakan cukai
 • Kod Industri

 

Kami amat menggalakkan vendor yang mempunyai jualan tahunan melebihi RM500,000 untuk mendaftar GST dengan JKDM sebelum tarikh akhir yang ditetapkan iaitu pada 31 Disember 2014.

 

Bagi Vendor yang telah berdaftar dengan JKDM dan telah mempunyai sijil pendaftaran vendor dengan FGV, sila kemaskini Nombor pendaftaran GST dan Tarikh Pendaftaran anda kepada Bahagian Perolehan Kumpulan FGV secara online melalui:

 

                 Laman Web: http://edaftar.felda.net.my

             

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan kemaskini ini anda boleh hantarkan soalan anda kepada:

 

                Email: ePerolehan@feldaglobal.com

 

Untuk maklumat lanjut mengenai isu-isu GST yang berkaitan, anda boleh menghubungi Unit Cukai Dalaman FGV seperti berikut:

1.       Nama:                   Manvinder Singh A/L Ajeet Singh

Tel:                         03 – 2859 0024

Fax:                        03 – 2859 0055

Email:                    manvinder.as@feldaglobal.com

Alamat:                Level 43, Menara Felda,                                                                                                               

Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC,

50088 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

 

2.       Nama:                   Chin Choon Siong

Tel:                         03 – 2859 0162

Fax:                        03 – 2859 0055

Email:                    chin.cs@feldaglobal.com

Alamat:                Level 43, Menara Felda,

Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC,

50088 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

3.       Nama:                   Lim Mei Siew

Tel:                         03 – 2859 0046

Fax:                        03 – 2859 0055

Email:                    ms.lim@feldaglobal.com

Alamat:                Level 43, Menara Felda,

Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC,

50088 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

4.       Nama:                   Noor Azlinda Che Mat

Tel:                         03 – 2859 0040

Fax:                        03 – 2859 0055

Email:                    azlinda.cm@feldaglobal.com

Alamat:                Level 43, Menara Felda,

Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC,

50088 Kuala Lumpur, Malaysia.

 

Terima Kasih.

BAHAGIAN PEROLEHAN KUMPULAN FGV

Sila klik disini untuk memuat-turun kenyataan: FGV GST STATEMENT (Versi BM) v2.pdf