Sign In
Skip Navigation LinksFGV EP Portal > Informasi
Informasi

POLISI TIADA HADIAH

Sejajar dengan meningkatkan elemen integriti dan ketelusan di dalam transaksi-transaksi Perolehan Syarikat Kumpulan FGV dan vendor/pembekal, "Polisi Tiada Hadiah" telah dilaksanakan.
Maklumat Tambahan:

Vendor/Pembekal Sekalian,

Sejajar dengan meningkatkan elemen integriti dan ketelusan di dalam transaksi-transaksi Perolehan Syarikat Kumpulan FGV dan vendor/pembekal, "Polisi Tiada Hadiah" telah dilaksanakan.

Dalam memperkasakan perlaksanaan polisi berkenaan, semua pengarah, petugas dan penasihat Kumpulan FGV tidak dibenarkan

  • menerima sebarang hadiah, keraian atau hospitaliti daripada pihak luar
  • memberi sebarang hadiah, keraian atau hospitaliti kepada pihak luar

Kerjasama semua pihak yang berurusan dengan kami dalam mematuhi Polisi ini adalah dihargai.