Sign In
Skip Navigation LinksFGV EP Portal > Informasi
Informasi

Pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Bermula 1 April 2015, caj yang akan dikenakan bagi semua urusan E-Daftar adalah seperti berikut:
Maklumat Tambahan:
Kepada Semua Vendor FGV,
Berkuatkuasa pada 1 April 2015, Akta Percukaian Barangan dan Perkhidmatan 2014 ("GST") dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia. Kadar bagi kebanyakkan barangan dan perkhidmatan adalah 6%. FGV adalah syarikat yang berdaftar dengan GST (GST No: 001563688960).

Bermula 1 April 2015, caj yang akan dikenakan bagi semua urusan E-Daftar adalah seperti berikut:

Transaksi

Bayaran Proses

(RM)

Caj GST 6%

(RM)

Jumlah

(RM)

Pendaftaran Vendor1006106
Pembaharuan Vendor1006106
Penalti Lewat (Selepas Tarikh Luput)1006106
Penambahan Gred dan Bidang / Cetakan Sijil Baru50353

*Semua bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Deraf / Wang Pos atas nama FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD

Kami memahami bahawa anda adalah pelanggan yang penting kepada kami dalam memastikan kejayaan pelaksanaan GST dan kami komited untuk menyediakan apa juga perkhidmatan yang terbaik untuk anda.

Oleh itu, semua pembayaran yang tertakluk kepada GST akan dinyatakan secara jelas di dalam invois cukai kami kepada anda.

Sebarang pertanyaan, sila emel kepada:eperolehan@feldaglobal.com